povijest.net
Arheologija u školama – mogućnosti i perspektive
Dobro je poznato kako je arheologija znanost koja se bavi proučavanjem materijalne kulture tijekom ljudske prošlosti. Kao takva, dugo se vremena smatrala pomoćnom povijesnom znanosti (o takvom kategoriziranju svjedoče povijesni