povijest.net
Mara Matočec
Mara Matočec (Đelekovec, 9. rujna 1886. – Korija, 8. svibnja 1967.) bila je seljačka književnica, pjesnikinja, dramatičarka i političarka. Svoja književna djela pisala je sve do smrti, a djelovala je