poszukiwaczewiedzy.pl
Zanim ciężarówka wyruszy w trasę – co sprawdzić
Samochód ciężarowy powinien być kontrolowany przed każdą dłuższą trasą. Działanie takie jest niezbędne, aby firma nie musiała pokrywać gigantycznych kosztów napraw w zagranicznych warsztatach. Pona…