portalb.bridge-techs.com
“Triumf”, dokumentari mbi dronin në Beograd -
“Droni” i famshëm i ngritur mbi stadiumin e Beogradit, gjatë ndeshjes mes Serbisë dhe Shqipërisë në