portal.region.info.pl
Otrzymali 40 tysięcy złotych
Wójt Gminy Buczkowice, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, dokonał wyboru następujących ofert do realizacji zadań w ramach otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publiczn…