portal.region.info.pl
Władza w Jasienicy została wybrana.
Znane są już oficjalne wyniki w wyborach samorządowych na Wójta Gminy Jasienica i do Rady Gminy Jasienica, jakie odbyły się w niedzielę 21 października. Na Wójta Gminy na kolejną kadencję zosta…