portal.entitats.mataro.cat
Formació. Cuidem-nos, cuidem l’entitat!
Quines eines podem utilitzar en la nostra entitat de cara a gestionar les emocions que sorgeixen en assemblees, reunions, activitats, comunicacions per whatsapp, etc? Com podem facilitar la resoluc…