poradnik.pkt.pl
Surowce wtórne i ich znaczenie dla gospodarki
Surowce wtórne to materiały pozyskiwane np. ze złomu. Pozwalają one znacznie obniżyć koszty produkcji i uniezależnić się od dostawców, co stymuluje gospodarkę.