poradnik.pkt.pl
Różnice między zarejestrowanym, a niezarejestrowanym wzorem wspólnotowym
Zarejestrowany i niezarejestrowany wzór wspólnotowy, to wzory przemysłowe, obowiązuje na terenie Unii Europejskiej. Różnią się stopniem ich ochrony.