poradnik.pkt.pl
Rodzaje kruszyw mineralnych. Podstawowa klasyfikacja
Kruszywa mineralne to materiał pochodzący ze skał naturalnych. Wyróżniamy kruszywa niekruszone i łamane, o różnym uziarnieniu oraz gęstości objętościowej.