poradnik.pkt.pl
Podstawowe czynności notarialne
Do podstawowych czynności dokonywanych przez notariusza należy sporządzanie aktów i poświadczeń, a także odpisów, wypisów i wyciągów różnych dokumentów.