poradnik.pkt.pl
Oznakowania granic terenów administracyjnych
Granice terenów administracyjnych są oznakowane przy drogach, aby kierowcy mogli znać swoją dokładną lokalizację. Jak znakuje się granice tych obszarów?