poradnik.pkt.pl
Jakie dane należy podać zgłaszając potrzebę skorzystania z usług awaryjnego otwierania zamków?
Aby jak najsprawniej uporać się z awaryjnym otwieraniem zamka, ślusarz potrzebuje informacji na temat modelu zabezpieczenia, z którym będzie pracował.