poradnik.pkt.pl
Co może podlegać recyklingowi?
Czym jest recykling? Co podlega odzyskowi? Jak dzielimy surowce wtórne? Czy podział na odpady suche i zmieszane jest wystarczający? Kliknij i sprawdź.