poradnik.pkt.pl
Charakterystyka mundurków szkolnych
Obecnie nie ma jednakowych standardów, jeśli chodzi o mundurki szkolne. Każda szkoła ma swoją tradycję, do której nawiązuje strój – barwami lub tarczami.