polyethylenebazar.com
برخی از کاربرد های پلی اتیلن
پلی اتیلن انواع مختلفی دارد که هر کدام کاربرد های خاص خود را دارند. البته این نکته نیز باید در نظر گرفت که به علت نیاز های ها مختلف در هر کدام از این کاربرد ها ممکن است بیش از 1 نوع از پلی اتیلن ها مورد استفاده قرار گیرند. در اینجا به