polskaradapelletu.org
Przystępujemy do Koalicji Antysmogowej - Polish Pellet Council
W trosce o stan środowiska naturalnego, a także mając na uwadze zdrowie, bezpieczeństwo i wysoki poziom obóstwa energetycznego, Polska Rada Pelletu rozpoczyna współpracę z tworzącą się Koalicją Antysmogową. Koalicja ta tworzy porozumienie na rzecz współpracy w zakresie wsparcia czystych technik spalania węgla, drewna i pelletu. Mając na względzie wspólne cele koncentrujące się na rozwoju czystych …