polishschoolofcharlotte.org
Stroje do Krakowiaka
Bierzemy pod uwagę kupno profesjonalnie wykonanych strojów do Krakowiaka, które mogłyby być wykorzystane w tym roku oraz w przyszłych semestrach. Na podstawie naszych poszukiwań materiałów na kosti…