polbackiafrika.efs.nu
Startskottet för TEE i vårt stift
Onsdag till torsdag förra veckan hade vi besök av Rune, Vallence och två medhjälpare. De undervisade oss i hur vi ska få igång och hålla våra första TEE klasser. 31 personer var inbjudna. Det var d…