polbackiafrika.efs.nu
Tillbaka till denna verklighet!
Ja, så är vi åter på plats i Mwanza, efter en sommar i Sverige. Tack för alla goda möten i de olika kyrkorna och andra samlingar. Det är fantastisk att ha privilegiet att vara född i landet med try…