polbackiafrika.efs.nu
På äventyr med Gud
Efter sex timmars bilfärd nådde vi så fram till Nyampalahala. På denna plats planterade vårt stift en ny kyrka så sent som i juli i år. Flera hundra kom då till tro på Jesus och började gå i kyrkan…