polbackiafrika.efs.nu
Nätverket Oasisi
Under våren har så nätverket Oasisi ( oasen) startat. Detta är en samlingsplats för familjer som har barn med någon funktionsnedsättning. Att leva med handikapp i Tanzania är många gånger väldigt s…