polbackiafrika.efs.nu
Hetta och klädkoder
När nu ni i Sverige andas in den klara höstluften, efter en varm sommar. Så har vi dragit tillbaka till hetta och torka. Det annars så frodiga landskapet är nu brunt och dammigt. Vi längtar alla ef…