polbackiafrika.efs.nu
Gå genast ut på gator och gränder!
Äntligen var det dags att träffa Rastafarigruppen igen efter att jag varit hemma i Sverige. När jag kom körandes i bilen, bland de olika stånden där de säljer sin konst, så såg jag flera rastafaris…