polbackiafrika.efs.nu
Följ med Maria på en helg i Ushirombo!
Det var dags för mig att åka till Ushirombo, som ligger 5 timmars restid bort ifrån Mwanza. Ushirombo ligger i ett av stiftets fattigaste distrikt. Distriktets prost, Charles Kateman önskade att ja…