polbackiafrika.efs.nu
Diakoni -Kristi närvaro, till upprättelse för vår nästa och oss själva
Vi har haft en härlig heldag med tre av stiftets regioner,där jag och min medarbetare Elida Elisha har fortsatt att försöka rusta diakonarbetare för sina stora utmaningar på hemmaplan. Det är allti…