pokazyhistoryczne.pl
Warsztat tkacki
Stanowisko warsztat tkacki Zajęcia zapoznają z techniką ręcznego tkania poprzez naukę prostych splotów tkackich. Każdy zainteresowany będzie miał możliwość utkania kawałka materiału z kolorowych nitek na drewnianych ramkach z przygotowaną osnową oraz wyplatania sznureczków na drewnianych tabliczkach i krajek na bardku. Uczestnicy zajęć będą świadkami wyrobu materiału na krośnie pionowym oraz zapoznają