pokazyhistoryczne.pl
Rozbicie dzielnicowe i najazd Mongołów XIII wiek
Podczas prezentowanych przez nas pokazów dzieci poznają z bliska warunki życia ludów koczowniczych Wielkiego Stepu Azji Środkowej i ich bogatego dziedzictwa, tak odmiennego od europejskiej cywilizacji. Dzięki porównaniu kultur uczniowie będą mieli szersze spojrzenie na to, jak odmienne mogą być tradycje i obyczaje innych narodów. W trakcie pokazu przybliżymy dzieciom historię XIII - wiecznego Śląska, który