pokazyhistoryczne.pl
Początki państwa Polskiego X-XI wiek
W sposób przystępny przedstawimy dawne obyczaje, kulturę, stroje, uzbrojenie oraz warunki życia we wczesnym średniowieczu. Pokaz o początkach państwa polskiego – czasy Mieszka I oraz Bolesława Chrobrego. Prowadzą dwie osoby w strojach wojów wczesnośredniowiecznych. Zaprezentowane zostaną dwie walki wojowników z tamtych czasów. Umówione będzie zarówno uzbrojenie, jak i sposób walki. Dzieci dowiedzą się