podrinske.com
V.d. direktorka radi bez Ugovora o radu
ŽIVIMO U ZEMLjI U KOJOJ ZAKON LEŽI U TOPUZU Prošlo je pola meseca od kako je Svetlana Stanković, istaknuta aktivistkinja Srpske napredne stranke, odbornica