podrinske.com
Ukradene posude za pepeo
Apel iz JKP "Stari grad" Služba iznošenja smeća Sektora gradske čistoće JKP „Stari grad“ postavila je na 40 lokacija u gradu posude za odlaganje pepel