podrinske.com
Svetski dan bubrega – 14. mart 2019. godine
Svetski dan bubrega obeležava se na inicijativu Međunarodnog društva za nefrologiju (The International Society of Nephrology) i Internacionalnog udruženja F