podrinske.com
Štitarci danas glasaju za svoju decu
Mnogo je razloga da Štitarci danas izađu na ovaj Referendum Meštani Štitara biće prvi koji će moći da se neposredno izjašnjavaju o trošenju sredstava