podrinske.com
Srpska desnica i Miša Vacić u Šapcu
Odbor Srpske desnice Miše Vacića formiran je i u Šapcu. U toku je okupljanje pripadnika ove organicacije u prostorijama koje su do pre nekoliko dana koristil