podrinske.com
Šabac – Katalonija
LIČNI STAV: HANIBAL KOVAČ „A što ne bi moglo“?.... „Usnio sam jedan san, da mi svane i taj dan“! Mislim, mi ovde u našem Šapcu, imamo sve pre