podrinske.com
Promocija kulturnih manifestacija važan podsticaj za razvoj sela
Nataša Radovanović, članica Gradskog veća grada Šapca zadužena za ruralni razvoj Jedina žena predsednik seoske Mesne zajednice i jedina žena član Grad