podrinske.com
Ostavke su vaš moralni čin (ako znate šta je to moral)
Ponovno pojavljivanje Aleksandra Pajića u „zakupljenom“ terminu jedne lokalne televizije i nastavak njegovih nemuštih kritika na račun Grada Šapca i dru