podrinske.com
Ne žrtvujte Šabac
LIČNI STAV: Hanibal Kovač Zamislite Nemačku 1933, 34 ili 35-te godine i zamislite u toj Nemačkoj, jedan mali gradić kraj Berlina u kome nisu važili Hitle