podrinske.com
LAŽOV
Humoreskica Kad Baron Minhauzen , takozvanog šerifovog novinarstva za nekoga kaže da je lažov, to je vrhunac bezobrazluka, nekulture i odraz svega onoga št