podrinske.com
Ja garantujem
RADI SE PO ZAKONU Da se razumemo, o Aleksandru Saši Pajiću, čoveku, sumnjivom doktoru fizičke kulture i profesoru fizičkog faspitanja koji ne zna da pliva