podrinske.com
Izneverene nade 21. veka
Bio jednom jedan peti oktobar - 17 godina posle Malo ko će danas o tom tom Petom oktobru 2000. reći nešto dobro. Uglavnom da je iznevereno očekivanje o n