podrinske.com
Firer
LIČNI STAV: Hanibal Kovač Srbija je konačno dobila svoga firera, koji se samoproklamovano inaugurisao na nedavnoj sednici S(rpskih), N(acional) S(ocijalista