podrinske.com
Eliksir smog
LIČNI STAV: Hanibal Kovač Ne, nikako smog, sam po sebi, ne može nikome biti eliksir! Čini mi se, barem ja tako mislim, da taj smog ne poznaje partijsku, ra