podrinske.com
Deca otvorena za različitost polažu ispit zrelosti
Usluga lični pratilac pokazala se kao dobar potez u praksi Prethodnu školsku godinu u Šapcu obeležilo je i uvođenje nove usluge- ličnog pratioca, čiji r