podrinske.com
Car Trajan
LIČNI STAV: Hanibal Kovač "U cara Trajana kozije uši"! "U cara Aleksandra odšelila glava"! I jedan i drugi car se nameriše na Mačvu, s' tim što je