podravske-sesvete.hr
Jučer je sa svojim radom i službeno započeo poljoprivredni redar
Tom prilikom održan je radni sastanak na kojem su uz poljoprivrednog redara Sašu Franjića sudjelovali i predstavnici Grada i ostalih općina, te su dogovori...
Administrator