podravske-sesvete.hr
Potpisani ugovori o financiranju udruga na području općine Podravske Sesvete za 2018. godinu
U Maloj vijećnici zgrade Općine Podravske Sesvete 30.04.2018. predstavnici Općine Podravske Sesvete i Udruga potpisali su ugovore o financiranju programa/p...
Administrator