podmosta.bg
Жени и вино, вино и жени
Видя дата, гледаща я къде закачливо, къде с малко злоба и почти прикрита подигравателност. Беше 14 февруари.