podmosta.bg
Сирия, Турция и лудостта
Всички истории се повтарят, но поради непонятни причини човек така и не научава уроците от тях. Или може би не иска, когато не му изнася?