podmosta.bg
Изоставеното в България - изгубената вяра
Всеки от нас е виждал изоставени църкви в малките китни запустели селца из България.